Handelsvilkår, garanti, levering og reklamation

Vi yder som minimum to års reklamationsret

I de tilfælde, hvor der på fakturaen angives, at der ydes mere end to års reklamationsret, er der tale om en producentgaranti, der ydes direkte af fabrikanten eller fabrikantens danske salgskontor.

Skulle varen mod forventning gå i stykker ved normalt brug under perioden, der dækkes af reklamationsfristen, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted, med mindre fejlen skyldes betjeningsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side.

Såfremt leverancen ikke kvalitets- eller mængdemæssigt svarer til det aftalte, har PC Doktoren ret til at om- og/eller efterlevere. Retten til at omlevere/efterlevere bortfalder såfremt der er tale om en forsinkelse, der er af væsentlig betydning for kunden og PC Doktoren måtte forudsætte dette – jf. købelovens § 74.

Såfremt den defekte varer er en del af en funktionsdygtig computer, kan PC Doktoren mod betaling skifte den defekte del på stedet mod en betaling på 580,- (ekskl. moms) pr. påbegyndt time.

Reklamation skal ske snarest muligt og inden for rimelig tid efter det tidspunkt, hvor kunden har eller burde have opdaget manglen. Det er muligt enten at aflevere varen på PC Doktorens fysiske adresse eller få afhentet varen af os mod betaling for kørsel.

Ved returnering til service bedes varen leveret forsvarligt pakket med kopi af købsfaktura og en fyldig fejlbeskrivelse.

PC Doktoren forbeholder sig retten til at teste varer, der indlevereres til reklamation. Viser det sig at en vare, der er returneret intet fejler eller at fejlen ikke er dækket af reklamationsretten må det påregnes, at varen sendes retur med evt. regning for undersøgelsesgebyr.

Ved en evt. regning vil undersøgelsesgebyret være 580,- (ekskl.. moms) pr. påbegyndt time eller dække den udgift, som PC Doktoren bliver pålagt af distributør eller producent. En reparation med regning vil ikke ske, før kunden har indvilget.

PC Doktoren kan ikke drages til ansvar for tabte data og andre følgeskader, som varer solgt af PC Doktoren har skabt, hvorfor vi på det kraftigste opfordrer til, man jævnligt tager backup af samtlige data.

Vi påtager os ikke ansvar for, at produkter købt af PC Doktoren virker sammen med produkter købt andetsteds.
Hvis du er i tvivl, om den ønskede vare er kompatibel med varer købt andetsteds, bedes du konferere med de tilhørende manualer og eller producentens hjemmeside.

Ved opsigelse af produkterne, Hosted Server eller Hosted Exchange, er der en opsigelse på løbende måned + 30 dage.
Dette sikrer, at vi som leverandør er i stand til at kunne opfylde vores del af aftalen, i form af overdragelse af data til ny leverandør.
PC Doktoren vil ved skift til ny leverandør være behjælpelig med overdragelse af vigtige oplysninger, dokumenter mm.

Du er naturligvis også velkommen til at ringe til PC Doktoren på 26 83 46 80 for rådgivning.
Vi tager hermed afstand fra alle andre beskrivelser af produkter og deres duelighed, end hvad der fremgår af producentens dokumentation.

PC Doktoren

Tel: 22228070

Røddinggade 12

1735 København V

Scroll Up